Valdymo struktūra PDF Spausdinti El. paštas

 KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIo „BERŽELIS“ direktorius ĮSAKYMAS DĖL ĮSTAIGOS  STRUKTŪROS PATVIRTINIMO

 parsisiųsti MS Word formatu  

struktura

 

ĮSTAIGOS TARYBA

Ei.Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos

1.

Gitana Puškorienė

Pirmininkė, tėvų atstovė

2.

Romena Grigonienė

Sekretorė, auklėtoja

3.

Gražina Pareigienė

Narė, auklėtojo padėjėja

4.

Liucija Kuzmina

Narė, auklėtoja

5.

Jelena Oržakovskaja

Narė, sandėlininkė

6.

Birutė Maknavičienė

Narė, direktorė

7.

Aušra Kripienė

Narė, tėvų atstovė

8.

Stefa Steigvilienė

Narė, direktoriaus pavaduotoja

9.

Erika Pažusytė

Narė, tėvų atstovė

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Birutė Maknavičienė

Pirmininkė, direktorė

2.

Laima Raimonda Baranauskaitė

Sekretorė, auklėtoja

3.

Stefa Steigvilienė

Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

4.

Laima Stropienė

Narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

5.

Palmira Giedrienė

Narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

6.

Romena Grigonienė

Narė, auklėtoja

7.

Valentina Skurichina

Narė, auklėtoja

8.

Živilė Raščauskienė

Narė, auklėtoja

9.

Gintarė Mušinskienė

Narė, auklėtoja

10.

Liucija Kuzmina

Narė, auklėtoja

11.

Dalia Kilinskienė

Narė, auklėtoja

12.

Dalia Urbanavičienė

Narė, auklėtoja

13.

Dalia Butkienė

Narė, auklėtoja

14.

Audronė Gafarovienė

Narė, auklėtoja

15.

Zita Šlajienė

Narė, auklėtoja

16.

Dovilė Mišeikienė

Narė, auklėtoja

17.

Virginija Bubnienė

Narė, auklėtoja

18.

Birutė Kenzgailė

Narė, auklėtoja

19.

Edita Bertašienė

Narė, auklėtoja

20.

Irena Šmitaitė

Narė, auklėtoja

21.

Janina Čibotar

Narė, auklėtoja

22.

Regina Šeputytė

Narė, auklėtoja

23.

Angelė Dumčienė

Narė, meninio ugdymo mokytoja

24.

Vilma Klapatauskienė

Narė, logopedė 

 

DARBO TARYBA

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Dalia Kilinskienė

Pirmininkė, auklėtoja

2.

Irena Šmitaitė

Sekretorė, auklėtoja

3.

Nijolė Gavrilenko

Narė, auklėtojos padėjėja

 

ATESTACIJOS KOMISIJA

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Birutė Maknavičienė

Pirmininkė, lopšelio-darželio direktorė

2.

Virginija Bubnienė

Sekretorė, auklėtoja metodininkė

3.

Stefanija Vancevičienė

Steigėjo deleguota atstovė, švietimo skyriaus vyr. specialistė

4.

Palmira Giedrienė

Narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė.

5.

Birutė Kenzgailė

Narė, auklėtoja metodininkė

6.

Vilma Klapatauskienė

Narė, logopedė metodininkė

7.

Gitana Puškorienė

Narė, įstaigos tarybos atstovė

 

METODINĖ TARYBA

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Stefa Steigvilienė

Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Palmira Giedrienė

Narė, metodinės grupės „Priešmokyklinukas“ pirmininkė

3.

Irena Šmitaitė

Narė, metodinės grupės „Ikimokyklinukas“ pirmininkė

4.

Angelė Dumčienė

Narė, meninio ugdymo pedagogė

5.

Gintarė Mušinskienė

Narė, auklėtoja 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Stefa Steigvilienė

Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Vilma Klapatauskienė

Narė, logopedė

3.

Dovilė Mišeikienė

Narė, auklėtoja

4.

Birutė Maknavičienė

Narė, direktorė

5.

Daiva Bartašienė

Narė, bendrosios praktikos slaugytoja

 6.

Gintarė Mušinskienė

Sekretorė, auklėtoja

 

ĮSTAIGOS INTERNETINĖS SVETAINĖS NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Birutė Maknavičienė

Darbo grupės vadovė, direktorė

2.

Stefa Steigvilienė

Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3.

Irena Šmitaitė

Narė, auklėtoja

 

Apie įstaigos savivaldos institucijų veiklą plačiau žiūrėti „Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ nuostatai

 

Atnaujinta Antradienis, 10 Lapkritis 2015 15:02