Grupės PDF Spausdinti El. paštas

 

Lopšelyje-darželyje yra 11 grupių: 2-lopšelio grupės, 7 ikimokyklinio ugdymo grupės, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Visos grupės turi savo pavadinimus, kurie atitinka pasirinktos individualių gebėjimų ugdymo veiklos kryptį.

 

„Siuvinukai“ todėl, kad daug dėmesio šioje grupėje skiriama rankdarbiams. Čia siuvinėjama ant kartono, veliamas veltinis, iš siūlų ir veltinio daromi nuostabūs mažųjų darbeliai.
Šioje grupėje dirbančios auklėtojos naudoja Valdorfo metodikos elementus, kur didelis dėmesys skiriamas aplinkai, darbeliams iš natūralios medžiagos. Čia galima rasti įvairių natūralių daiktų, kurie keičiami pagal metų laikus: siūlų, vilnos, medinių kaladėlių, akmenukų, kriauklių, medžių lapų, kankorėžių ir kt. Grupės interjere vyrauja spalvos pagal metų laikus. Lapkričio mėnesį švenčiama „Žibintų šventė“. Pasiruošimas šventei suartina grupės bendruomenę, gaminant žibintus, puošiant salę, grupę.
Grupės auklėtojų kūrybinės idėjos atsispindi per vaikų rankdarbius. Darbeliai keliauja į įvairias miesto parodas, buvo siunčiami Turkijos, Prancūzijos, Lenkijos bendraamžiams.
Šiandien vaikų rankdarbiai puošia mūsų salės langus. Jie turi ne tik estetinę reikšmę. Jie lavina vaiko rankytę, pirštelių raumenis, akies rankos koordinaciją, reikalauja kruopštumo, susikaupimo ir iki galo atlikti darbą. Tai savybės, kurių prireiks vaikui ir mokykloje ir suaugusiojo gyvenime.
Grupėje dirba auklėtojos Janina Čibotar ir Irena Šmitaitė, turinčios auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Joms talkina auklėtojos padėjėja Milda Vainorienė.


„Girinukai“ todėl, kad mokomės mylėti gamtą, džiaugtis ja, saugoti ją. Vyksta projektinė veikla gamtine tematika. Mes darželyje esame vyriausi ir sumaniausi. Ugdymas vyksta pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijos, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam perėjimą prie mokymosi pirmoje klasėje.
„Girinukų“ priešmokyklinę grupę lankantys vaikai skatinami elgtis savarankiškai, bendradarbiaujant derinti savo veiksmus ir ketinimus su kitais bendraamžiais. Čia vaikai skatinami domėtis visu, kas juos supa: gamta ir jos reiškiniais; žmonėmis ir jų gyvenimo būdu, darbu, kūryba; daiktais ir technika, meno kūriniais, įvairia veikla ir technologijomis. Lavinamas loginis, kritinis – probleminis bei kūrybinis mąstymas.
„Girinukų“ grupės vaikai dalyvauja miesto renginiuose, savo dailės darbelius demonstruoja ne tik mūsų įstaigoje, bet ir mieste. Mėgsta keliauti, pamatyti, pažinti. Grupės erdvėje vaikai randa viską, ko reikia jų žaidimams, aktyviai veiklai ir poilsiui.
Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogė auklėtoja metodininkė Palmira Giedrienė ir vyresnioji auklėtoja Zita Šlajienė . Joms talkina auklėtojos padėjėja Aldona Vengalytė.


„Spalviukai“ mes todėl, kad mėgstame spalvinti, karpyti, aplikuoti. O tam reikia daug pastangų, susikaupimo, atidumo. Pirmiausia būtina išmokti naudotis žirklėmis – jas laikyti ir kirpti taisyklingai pagal nubrėžtą liniją. Vaikai karpyti pradeda jau nuo 3 metų. Lavėja akies ir rankos koordinacija, vaikai mokomi susikaupti, labai daug kruopštumo reikalauja karpinio priklijavimas popieriaus lape. Vaikai, kurie daug karpo, mokykloje gražiau rašo, ugdoma ištvermė ir valia, kadangi darbelį reikia iškirpti iki galo.
Mūsų mažųjų karpiniai keliauja į įvairias parodas, puošia įstaigos ir grupės interjerą. Karpiniai puošė ir „Pinokio“ parduotuvės vitrinas, kaimyninių švietimo įstaigų stendus, vaikų ligoninę.
Suaugusiojo akimis žiūrint, žirklės kelia pavojų vaiko saugumui. Tačiau, jei tinkamai išmokysime jomis naudotis, jos gali suteikti daug džiaugsmo ir paįvairinti ugdymo procesą. Pasimokyti karpinių meno į grupę ateina ir vaikai iš kitų grupių. Šiuo metu kviečiame visus pasigėrėti vaikų karpiniais, kurie puošia mūsų koridorius.
Vaikus karpyti, piešti, daryti įvairius darbelius iš netradicinių medžiagų moko auklėtoja metodininkė Dalia Butkienė ir vyresnioji auklėtoja Regina Šeputytė. Joms talkina auklėtojos padėjėja Žana Žukova.


„Gudručiais“ vadinamės todėl, kad mes jau dideli, patys vyriausi darželyje. Mes norime daug sužinoti, suprasti, išbandyti, atrasti. Kad visa tai padarytume ir pasiektume mūsų auklėtojos mums labai padeda: organizuoja ekskursijas, išvykas, projektus. Šių renginių metu mes labai daug sužinome, pamatome ir išbandome.
Kiekvienais metais mūsų auklėtojos Laima Stropienė ir Edita Bertašienė organizuoja projektinę veiklą. Ypač įsimintini projektai : „Saugokime savo gyvybes gatvėse ir keliuose“, „Saugokime savo aplinką“, „Mokykimės pažinti ir saugoti medžius“. Dažnai vykstame į pažintines ekskursijas po Klaipėdos senamiestį, į Mini zoo, žiemos metu vykstame į Melnragės mišką pamaitinti laukinių gyvūnėlių. Taip mes išmokstame branginti savo aplinką, miestą, šalį ir suvokiame, kodėl tai naudinga.
Svarbiausia mums – tinkamai pasiruošti mokytis mokykloje. Kad būtume ne tik gudrūs bet ir dėmesingi, išmoktume susikaupti, išklausyti ir suprasti mokytoją, tinkamai bendrauti ir žaisti su draugais, suaugusiais, mums talkina ir kiti darželio darbuotojai. Tai logopedė Vilma Klapatauskienė, auklėtojos padėjėja Nijolė Gavrilenko.


„Spindulėliais“ mes vadinamės todėl, kad esame patys mažiausi, šilčiausi ir gražiausi. O ir mūsų grupė visa kaip saulytė – visur vyrauja šilta geltona spalva. Kadangi mes labai maži, tai ir mūsų darbeliai paprasti: mes mokomės savarankiškai prie stalo valgyti, išbandome spalvotus pieštukus, sužinome jų spalvų pavadinimus. Auklėtojos dar duoda plastilino, kurį mes minkom, kad mūsų rankytės stiprėtų ir spalvingų formų darbelių iš jo padarytume.
Muzikos salėje dainuojam daineles, šokam ratelius, žaidžiam žaidimus. Mokomės savarankiškai praustis, rengtis, autis batukus,. Nepamirštam ir sportuoti. Mes mankštinamės, bėgiojam, laipiojam drauge, žaidžiam žaidimus. Sportas - sveikata. Bėgam ir į lauką mes – vaikštome po du, lakstom kaip padūkę, nepamirštam ir grožėtis mus supančia gamta.
Švenčiame visi drauge mus gražias šventes: laukiam dovanėlių per Kalėdas, kalbame apie paukščius per Gandro dieną, vaišinamės blynais per Užgavėnes, laukiam Velykų bobutės, nepamirštame pačių gražiausių gėlių Mamai ir Tėčiui.
Turim grupėj daug žaisliukų; statome pilis iš kaladėlių, vartom knygeles, žaidžiam su lėlytėm, supam jas, mėgstam lenktyniauti su mašinomis.
Visko mums išmokti padeda auklėtojos Romena Grigonienė ir Gintarė Mušinskienė. Visada šalia mūsų nuo ryto iki vakaro būna auklėtojos padėjėja Marija Šeškauskienė.

„Saulės zuikučiais“ mus vadina visa darželio bendruomenė, nes mes patys švelniausi, o ir mokam šokinėti kaip tikri zuikučiai. O apie tai, ką mes veikiam ir kaip gyvenam, eilėraštuką sugalvojo auklėtoja Valentina Skurichina, kuriai talkino auklėtoja Gintarė Mušinskienė. Štai jis:

Mes – „Saulės zuikučiai“ Esam dar visai mažučiai. Norim tik straksėti Vietoj nesėdėti.

Sporto salėj mes – vikruoliai, Šokam, bėgam ir paplojam. Duodam garo visada
Tad ir nuotaika gera.

Mokam bėgti rateliu, Garsiai trepsim bateliu. Traukiame dainelę Apie katiną ir pelę.

Mėgstam piešti ir lipdyti, Knygeles gražias vartyti.
O kiemely prie berželių
Klegam, skraidom lyg paukšteliai.

Štai taip mes ir gyvenam. Gera mums darželyje, visi mus myli, mumis džiaugiasi. Mes norim išmokti patys valgyti, praustis, būti draugiški su vaikais, mandagūs su suaugusiais. O kai paaugsim, į darželį keliausim...
Kad Mūsų grupėje būtų švaru ir jauku, rūpinasi auklėtojos padėjėja Gražina Pareigienė.


„Trys švieselės“ todėl, kad esame Šviesoforo draugai. Gatvėse mašinų daugėja, suaugę ir vaikai vis labiau skuba ir dažniausiai pamiršta, kaip svarbu laikytis saugaus elgesio gatvėse ir keliuose taisyklių. O mūsų grupės auklėtojos Dalia Kilinskienė ir Dalia Urbanavičienė labai rūpinasi, kad ne tik mes, bet ir viso darželio vaikai bei jų tėveliai įprastų laikytis kelių eismo taisyklių, pastebėtų, ką Šviesoforas mirksi savo spalvotomis akelėmis.
Grupėje mes turime daug mašinų, kelių, garažų, eismo ženklų, knygelių, stalo žaidimų ir kitų priemonių. Žaisdami su jomis mes geriau įsimename, kaip elgtis išėjus iš darželio ar iš namų.
O kad dar geriau suprastume, kaip svarbu elgtis gatvėje, sumanios mūsų auklėtojos organizuoja projektinę veiklą, viktorinas, žaismingus konkursus. Juose dalyvauja kitų grupių ir net kitų darželių vaikučiai.
Jau tapo tradicija kiekvienais metais įstaigoje organizuoti saugaus eismo savaitę, kur dalyvauja ne tik vaikai, bet ir visa „Berželio“ bendruomenė. Jos metu piešiame, kalbame, žaidžiame, organizuojame ekskursijas saugaus eismo tema. Grupė ir muzikos salė tuo metu tampa sudėtingomis sankryžomis su daugybe ženklų, perėjų, o svarbiausias atributas – Šviesoforas. O kad mūsų priemonės ir žaislai visada būtų švarūs ir tvarkingi, rūpinasi mūsų auklėtojų padėjėja Danutė Žilinskienė.


„Kodėlčiukai“ mes todėl, kad mūsų grupė pati jauniausia. Jos patalpose dar praėjusiais mokslo metais mokėsi mokiniai. Ir tik nuo 2009 metų rugsėjo 1 dienos atėjome mes. Tad sunku ir pasakyti, ką mes ypatingo veikiame, ką nepaprasto galime parodyti, todėl ir pasivadinome „Kodėlčiukais“.
Mūsų auklėtojos Liucija Kuzmina ir Janina Čibotar kantriai mus moko karpyti, klijuoti, piešti, sportuoti, draugiškai žaisti su draugais, saugoti žaisliukus, dalintis jais su kitais. Kadangi mums tik 3 metai, mes dar tik mokomės savarankiškai rengtis, praustis, gražiai valgyti. Kad mūsų rankytės kuo greičiau išmoktų darbelių, kurie džiugintų mūsų artimuosius, grupėje mokomės velti veltinį ir iš jo daryti įvairius darbelius. Ne tik mums, bet ir mūsų tėveliams tai nuja patirtis. Veltinis mus šildo, lavėja mūsų pirščiukai, o savo padarytu darbeliu galime pradžiuginti bet ką – tiek svečius tiek šeimos narius. Įstaigos koridoriuose puikuojasi mūsų darbeliai – tai gėlytės, grybai, margučiai, viščiukai ir t.t.
O kad grupėje būtų švaru ir jauku, rūpinasi mūsų mylima auklėtojos padėjėja Regina Dargienė.


Mes - „Smalsučiai“. Mums smalsu ir įdomu, kas , kaip, kada vyksta aplinkui. O kad būtų lengviau pažinti tą sudėtingą mus supantį pasaulį, mums padeda auklėtojos Audronė Gafarovienė ir Dalia Urbanavičienė.
Pas mus grupėje yra labai daug priemonių, kurios padeda mums orientuotis erdvėje, skaičiuoti ir lyginti daiktus, atrasti jų panašumus ir skirtumus. Mes sprendžiame įvairius galvosūkius, mokomės patarlių, priežodžių, mįslių, pasakų.
Mūsų sumanios auklėtojos organizuoja mums viktorinas „Nežiniuko šalyje“, „Matematikos šalyje“. Pas mus į svečius atkeliauja vaikai ir iš kitų grupių. Tada mes kartu atliekame sudėtingas užduotis, kurios reikalauja loginio mąstymo, teisingai suskaičiuoti, išmatuoti, nubrėžti. Labai smagu, kai viktorinose dalyvauja vaikai iš kitų įstaigų. Tada visi drauge žaidžiame ir vaišinamės.
Mumis labai rūpinasi ir mus globoja auklėtojos padėjėja Albina Kinderaitė.


„Strakaliukai“, nes esame sportiška grupė, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas kūno kultūrai.
Tradiciškai tapome atsakingi už sporto šventes, organizuojamas kiekvienais metais birželio 1-ąją, vaikų gynimo dieną. O mūsų šūkis: „Norim augti, tvirtėti ir pralenkti savo tėtį!..“ Visa Šią veiklą organizuoja mūsų šaunios auklėtojos Birutė Kenzgailė ir Virginija Bubnienė. Mes ne tik aktyviai sportuojam, domimės naujais, šiuolaikiškais mankštinimosi būdais, bet ir visas naujoves ir sukauptą patirtį perteikiam kūno kultūros valandėlėse.
Kadangi mes esame labai smalsūs, norim viską mėgdžioti ir sužinoti, auklėtojos padeda mums susipažinti su nepaprastu jogos pasauliu. Sportinių valandėlių metu mes sportuojame ne taip paprastai, kaip kitų grupių vaikai, o darome ramius pratimėlius, kurie padeda mums nusiraminti, susikaupti, skatina pažinti save siekiant suprasti ir valdyti savo kūną. Auklėtojos savo patyrimu dalijasi su miesto kolegėmis, rodydamos atviras veiklas.
Tad visus kviečiame į nepaprastą jogos kelionę mūsų sporto salėje.
Mums grupėje maloniai talkina auklėtojos padėjėja Irena Gedvilienė.


„Pasakučiai“- todėl, kad mes labai mėgstam pasakas : jų klausytis, sekti, kurti, po to jas inscenizuoti ir vaidinti.
Grupėje turime nemažai iliustruotų pasakų knygų ir ypač daug įvairių rūšių lėlių, dekoracijų. Jas siuvame pačios auklėtojos ir tėveliams padedant. Remdamiesi specialiais teatriniais pratimais- žaidimais mokome vaikus improvizuoti, valdyti balsą, kvėpavimą, lėlę, kurti vaidmenis. Pasakų improvizacijos siejamos su pasirinkta savaitės ugdymo tema. Taip ugdome vaikų drąsą, vaizduotę, dėmesį. Vaidyba ir žaidimas yra neatsiejama teatro dalis, vaikas “įkvepia” lėlei savo valią, emocijas, jausmus.
Jau daugelį metų dalyvaujame Klaipėdos m. ikimokyklinių įstaigų teatro festivalyje“ Vaidinimų kraitelė“, kuriame rodome savo režisuotus lėlių spektaklius. Dėl aukštų vertinimų ne kartą buvome pakviesti dalyvauti Klaipėdos krašto mini lėlių teatro festivalyje „Skudurinukė“.
Mes ieškome ir ugdome daug talentingų vaikų, kurių dėka galime garsinti mūsų įstaigą mieste. Tikime, kad vaikai augs kūrybiški, jausmingi, dorovingi, džiugins savo artimuosius ir pedagogus. Jiems seksis mokykloje ir gyvenime.
Grupėje dirba auklėtojos, turinčios auklėtojos- metodininkės kvalifikacinę kategoriją Snieguolė Varnelienė ir Virginija Bubnienė. Joms uoliai talkina auklėtojos padėjėja Roma Lukauskienė.

Atnaujinta Pirmadienis, 12 Kovas 2012 14:08